Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerően méri Istenhez magát...
Az Alkotás jaj, kísértetbe is visz.

Reményik Sándor

Mi is az ablak? Átengedi a fényt, elzár és a kitekintés révén mégis összeköt a külvilággal. Amikor a napsugarak fényei kísérnek a színes üvegablak játékán át, a szívedben is kisüt a nap...
"Nincs még egy olyan dekoratív művészet, mely oly mélységesen fogná meg lelkünket, mint az üvegfestészet, mert az üvegfestményeken beömlő világosság maga a megszínesített napfény, a tűzben nemesedett szín válik napfénnyé....az üvegfestmény színei az átszűrődő napfényben folyton rezegnek és változnak, irizálnak és ragyognak..."
Róth Miksa

Ólomüveg ablakok, historizáló festett üvegablakok készítése egyedi tervek alapján, régi festett ablakok pótlása.